M

may rua tay sat khuan tu dong

Máy rửa tay tự động hiện nay không còn xa lạ nữa với mọi người. Mùa Covid-19 vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc trên toàn thế giới. Thói quen rửa tay vẫn cần được duy trì để tránh khỏi các virus lây lan.