Public
Authored by alana90

Có những loại bất động sản nào trên thị trường

Có những loại bất động sản nào trên thị trường

Nếu bạn có ý định phát triển, mua lại hoặc sở hữu hoặc lật đổ bất động sản, bạn nên hiểu rõ hơn về đặc thù của bất động sản vì nó là những gì bạn phải đối mặt bằng cách chia bất động sản thành nhiều loại.

Khu dân cư: là những tài sản như nhà ở, chung cư, nhà phố và nhà nghỉ nơi một người hoặc gia đình trả tiền cho bạn để sống trong khu nhà. Thời gian lưu trú của họ dựa trên hợp đồng cho thuê, hoặc thỏa thuận họ ký với bạn, được gọi là hợp đồng cho thuê. Hầu hết các hợp đồng thuê nhà thường kéo dài từ 6 tháng đến 1 năm

Thương mại: bao gồm chủ yếu là những tòa nhà văn phòng và tòa nhà chọc trời. Nếu bạn lấy một số tiền tiết kiệm của mình và xây dựng một tòa nhà nhỏ ở khu vực trung tâm với các văn phòng riêng lẻ, bạn có thể cho các công ty và chủ doanh nghiệp nhỏ thuê, những người sẽ trả tiền thuê nhà cho bạn để sử dụng tài sản. Cùng trang RDKIIJs.gif Bat dong san tìm hiểu chi tiết trong bài sau:

Các cách để sử dụng bất động sản

Bất động sản thương mại là gì?

Không có gì bất thường khi bất động sản thương mại liên quan đến hợp đồng thuê nhiều năm. Điều này có thể dẫn đến sự ổn định hơn trong dòng tiền và thậm chí bảo vệ chủ sở hữu khi giá cho thuê giảm, nhưng nếu thị trường giá cho thuê tăng đáng kể trong một khoảng thời gian ngắn, có thể bạn chỉ được hưởng theo thỏa thuận cũ

Công nghiệp: có thể bao gồm tất cả mọi thứ từ kho công nghiệp cho các công ty thuê làm trung tâm phân phối theo thỏa thuận dài hạn cho các đơn vị lưu trữ, rửa xe và các mục đích đặc biệt khác tạo ra doanh số từ khách hàng sử dụng tạm thời.

Đầu tư nhà đất 24h công nghiệp thường có dòng doanh thu phí và dịch vụ đáng kể, chẳng hạn như thêm máy hút bụi hoạt động bằng tiền xu tại tiệm rửa xe, để tăng lợi tức đầu tư cho chủ nhà. Tìm hiểu thông tin tại 48pdan8.gif Nhà đất 24h

Bất động sản thương mại là gì?

Các cách để sử dụng bất động sản

Bán lẻ: bao gồm trung tâm mua sắm, trung tâm thương mại và mặt tiền cửa hàng bán lẻ khác. Trong một số trường hợp, chủ nhà cũng nhận được một tỷ lệ phần trăm doanh thu do cửa hàng thuê tạo ra ngoài tiền thuê cơ sở để khuyến khích họ giữ tài sản ở tình trạng tốt nhất.

Sử dụng hỗn hợp: là kết hợp bất kỳ của các loại trên vào một dự án. Bạn có thể tiếp cận một ngân hàng để tài trợ và xây dựng một tòa nhà văn phòng ba tầng hỗn hợp tại y9hNar3.gif BĐS và được bao quanh bởi các cửa hàng bán lẻ.

Đầu tư bất động sản sử dụng hỗn hợp rất phổ biến đối với những người có tài sản đáng kể vì chúng có mức độ đa dạng hóa tích hợp, điều này rất quan trọng để kiểm soát rủi ro.Edited
2 Bytes
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment