Public
Authored by LeeZyn

Dau phun Tyco sprinkler 68 do C cho khu d an cu

Khu dân cư là khu vực có mức độ nguy hiểm cháy nổ nguy hiểm nên việc phòng cháy chữa cháy là điều cần thiết và vô cùng quan trọng. Để chữa cháy hiệu quả, bảo vệ người và tài sản, trong bài viết này, An Phát sẽ giới thiệu đến quý khách hàng loại đầu phun sprinkler Tyco 68 độ c dành cho khu vực dân sinh.

 1. Đầu phun sprinkler Tyco 68 độ c TY2234

Dau-phun-sprinkler-tyco_-phun-huong-xuong__ty2234-02-02

Đầu phun ngang TY2334 với độ nhạy nhiệt cao và đặc tính phân phối nước được thiết kế đặc biệt nhằm kiểm soát đám cháy và tăng khả năng sơ tản cư dân. Chúng được sử dụng trong:

 • Hệ thống đầu phun khu dân cư khô và ướt cho nhà ở cố định có một hoặc hai căn hộ và nhà di động theo tiêu chuẩn NFPA 13D.
 • Hệ thống đầu phun khu dân cư khô và ướt cho công trình nhà ở lên đến bốn tầng theo tiêu chuẩn NFPA 13R.
 • Hệ thống đầu phun khô và ướt cho một phần khu dân cư theo tiêu chuẩn NFPA 13. Áp lực và dòng chảy tối thiểu của đầu phun TY2334 trong hệ thống chữa cháy ướt ap-luc-va-dong-chay-TY2334-01
 1. Đầu phun sprinkler Tyco 68 độ c TY2235

Đầu phun sprinkler hướng xuống TY2235 được sử dụng trong các hệ thống chữa cháy sau:

 • Hệ thống đầu phun khu dân cư ướt và khô cho nhà ở cố định có một hoặc hai căn hộ và nhà di động theo tiêu chuẩn NFPA 13D.
 • Hệ thống đầu phun khu dân cư ướt và khô cho công trình nhà ở lên đến bốn tầng theo tiêu chuẩn NFPA 13R.
 • Hệ thống đầu phun ướt và khô cho một phần khu dân cư theo tiêu chuẩn NFPA 13. Đầu phun thường được sử dụng trong các trường hợp:
 • Đầu phun trong hệ thống đường ống khô nằm trong vùng có nhiệt độ thấp, đóng băng.
 • Đầu phun hoặc một phần đường ống dẫn đầu phun ở hệ thống ướt nằm trong vùng có nhiệt độ thấp, đóng băng.
 • Đầu phun trong hệ thống chữa cháy cần xả nước định kỳ để tránh đóng băng.

Áp lực và dòng chảy tối thiểu của đầu phun TY2235 trong hệ thống chữa cháy ướt

TY2235-ap-luc-va-dong-chay-01

Để biết thêm chi tiết về sản phẩm cũng như nhận Bảng Giá Đầu Phun Sprinkler Tốt Nhất Cho Nhà Thầu, hãy liên lạc với An Phát ngay hôm nay qua thông tin:

lh

Chúng tôi sẽ tư vấn hoàn toàn miễn phí cho quý khách hàng. Ngoài đầu phun cho khu dân cư, An Phát còn cung cấp các loại đầu phun tiêu chuẩn, đầu phun cho kho hàng, đầu phun cho kho lạnh… phục vụ hầu hết các nhu cầu của quý khách.

Edited
LeeZyn 6 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment