Public
Authored by quatangtrian

quà tặng khách hàng cuối năm

có nhiều loại quà tặng có thể lựa chọn để tặng trong dịp cuối năm.

Ấm chén Bát tràng

Dù văn hóa uống trà đã ko còn phổ thông trong đời sống đương đại, nhưng người Việt vẫn có thói quen sắm sanh bộ ấm trà đựng giữ và tiêu dùng trong những dịp quan yếu. Riêng chén sứ là thiết bị cần thiết trong đời sống của mọi gia đình. lựa chọn bộ ấm trà và chén sứ làm quà tặng tri ân có các lợi ích sau:

  • Ngân sách rẻ, hiệu quả đảm bảo.
  • Tính áp dụng trong đời sống cao.
  • sở hữu thể in ấn logo/bộ nhận biết nhãn hàng của công ty lên sản phẩm.
  • Qùa tặng thích hợp cho đối tác, các bạn thân thiết.

Lịch thiết kế đẹp và ấn tượng

Lịch năm mới là quà tặng cuối năm đặc biệt dành cho khách hàng. Dù ý tưởng đã cũ nhưng sản phẩm này luôn thích hợp và đạt hiệu quả cao.

  • phù hợp tặng cho khách hàng, đối tác dùng nói quanh nói quẩn năm.
  • đơn thuần, có ích và ngân sách rẻ.
  • mang thể in ấn logo/bộ nhận biết thương hiệu của tổ chức lên sản phẩm.

Rượu vang

rượu vang là món quà tặng quý khách thân thuộc trong mỗi dịp tết đến xuân về. bởi vậy, bạn có thể tặng quý khách thân thiết/đối tác rượu chát. Bạn cũng thể dán logo doanh nghiệp lên hộp rượu, kèm bưu thiếp để tri ân người mua, đối tác. Đây cũng là món quà tặng có ngân sách phải chăng, thích hợp với những đơn vị vừa và nhỏ.

Xem thêm:

32 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment