Public
Authored by alana90

Các nguyên tắc vàng để sửa chữa một ngôi nhà cũ

Nếu bạn có nhu cầu sửa chữa nhà cửa thì bài viết này đúng là thứ bạn nên đọc để biết được các nguyên tắc vàng trước khi sửa chữa nhà cửa. Hãy cùng Thông tin nhà đất đi tìm hiểu ngay nào.

Hãy dành buổi chiều thứ bảy của bạn để xem các chương trình truyền hình về tu sửa, nâng cấp cải tạo nhà. Bạn sẽ cần phải giữ vững nền tảng và hiểu những chương trình này để nắm được nguyên tắc sửa nhà chuẩn nhất.

Nếu một cuộc cải tạo nhà của bạn đang diễn ra, hãy đọc các quy tắc vàng để sửa chữa một ngôi nhà cũ chuẩn nhất sau đây:

Có ngân sách là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến quá trình thực hiện. Quy tắc vàng này tuy không gây căng thẳng nhưng tu sửa đôi lúc sẽ có những chi phí không lường trước được. Đi vào một ngôi nhà cũ chắc chắn sẽ có những nơi sữa chữa mà bạn sẽ không thấy cho đến khi bạn bắt đầu công việc.

Nắm chắc các nguyên tắc quan trọng trước khi sửa nhà cũ

Giữ nguyên chi tiết ban đầu khi sửa chữa nhà cũ. Có một sự khác biệt giữa cải tạo và tu sửa. Khi cải tạo một ngôi nhà cũ, bạn đang khôi phục nó trở lại tình trạng ban đầu. Điều này không có nghĩa là bạn không thể thêm một số đồ đạc hiện đại để tăng tính thẩm mỹ.

Theo Nhà đất 24h kiểm tra hệ thống điều hòa không khí khi mua nhà là điều cũng đáng quan tâm. Những ngôi nhà cũ có thể các thiết bị điều hòa không khí đã lỗi thời hoặc đã cũ và hỏng. Nên sửa chữa hoặc thay mới nếu có điều kiện.

Kiểm tra sơn chì có tồn tại trong nhà không. Những ngôi nhà được xây dựng trước năm 1978 có thể có sơn được sử dụng chì. Loại sơn này có khả năng gây rủi ro cho sức khỏe ở trẻ nhỏ và phụ nữ đang mang thai.

Kiểm tra hệ thống điều hòa để tiết kiệm chi phí thay thế và sửa chữa

Đừng hoảng sợ, không phải tất cả các ngôi nhà được xây dựng trước năm 1978 đều được sơn bằng sơn có chì chúng tôi chỉ liệt kê ra để các bạn biết thêm.

Phục hồi các thiết kế thạch cao bị hư hỏng. Khi sửa chữa một ngôi nhà cũ, tận dụng được phần nào sẽ giúp bạn đỡ được phần đó. Việc cải tạo tận dụng thạch cao hiện có là rất quan trọng đối với quá trình cải tạo.

Đã đến lúc gọi các chuyên gia? Bây giờ bạn đã hiểu các quy tắc sửa chữa một ngôi nhà cũ, việc gọi các chuyên gia có vẻ như là một việc bạn nên làm ngay khi xem được bài viết này.

Bạn có thể tự mình làm những công việc nhỏ hơn và giao những nhiệm vụ phức tạp hơn cho những công nhân lành nghề. Xem thêm các bài viết liên quan tại Bất động sản nhà đất

2 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment